W trakcie trwania szczytu klimatycznego ONZ (COP24) w stolicy Górnego Śląska prawnicy Izby Adwokackiej w Katowicach udzielać będą pomocy prawnej gościom z zagranicy – poinformowała Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach.

Jak wyjaśniono w komunikacie, Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach koordynuje udzielanie pomocy prawnej gościom z zagranicy przez adwokatów należących do Izby Adwokackiej w Katowicach.

Szczyt klimatyczny ONZ w Katowicach rozpoczął się w niedzielę 2 grudnia i ma trwać blisko dwa tygodnie, do 14 grudnia. Według danych UNFCCC, czyli Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ws. Zmian Klimatu w wydarzeniu może brać udział nawet 30 tys. osób.

„Chcemy, by podczas tak ważnego wydarzenia zapewniona była pomoc prawna dla wszystkich gości, którzy tej pomocy będą potrzebowali” – zapewniono.

Izba Adwokacka wyjaśniła, że pomoc prawna udzielana będzie w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej, na ul. Gliwickiej 17 w Katowicach.