- Coraz większą wagę przykładamy, również w Polsce, do tego aby inwestować w szkolnictwo branżowe. - mówi Dawid Solak, zastępca dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

- Jak skutecznie to robić? Trzeba przekonywać jedną i drugą stronę. Tzn. osoby, które kreują tę politykę edukacyjną: dyrketorów szkół, nauczycieli, samorządowców, którzy są organami prowadzącymi itd., że współpraca z biznesem, przemysłem jest niezbędną rzeczą. Najcenniejszą rzeczą jaką możemy dać młodym ludziom to edukacja i lepszy start - twierdzi Dawid Solak.

Dodaje, że przedsiębiorcom z kolei trzeba pokazywać, że inwestowanie w szkoły branżowe skraca drogę do tego, aby pozyskać dobrych, kompetentnych, efektywnych pracowników.

Więcej w materiale wideo: