Doktorant będzie mógł pracować w przedsiębiorstwie i dostawać stypendium za pracę badawczą. Za wynalazek uzyska stopień doktora. Tak wynika z zapowiedzi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

– W ciągu najbliższych tygodni chcemy przedstawić do konsultacji resortowych projekt nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Chcemy, aby z nowej ścieżki mogły skorzystać osoby, które zamierzają w przyszłym roku podjąć studia doktoranckie, czyli rozwiązanie to obowiązywałoby już od wiosny 2017 r. – mówi dr Piotr Dardziński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.

Obecnie osoba, która chce zrobić doktorat podejmuje naukę np. na uczelni albo w instytucje Polskiej Akademii Nauk. Tam prowadzi prace badawcze, zajęcia dydaktyczne, a doktorat uzyskuje za np. napisanie pracy dyplomowej. W efekcie odkrycia polskich naukowców mają niewielkie przełożenie na to, czego potrzebują firmy. To chce zmienić rząd.