Kolejne rządy nie dostrzegają problemów tych ośrodków. Edukacja włączająca to fikcja, a nauczyciele uczniów z niestandardowymi problemami są pozostawieni sami sobie.

.