Jak powiedział Michalak w rozmowie z PAP, resort edukacji narodowej zrealizował właśnie jeden z jego postulatów: szefowa MEN Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie ws. komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego. O nowelizację przepisów, tak aby lepiej zabezpieczały dobro dziecka, RPD zabiegał od kilku lat.

„Przesłuchanie dziecka w obecności obwinionego, będącego często jego nauczycielem było absurdalne. Nie tylko nie gwarantowało swobody wypowiedzi i mogło być niekomfortowe dla dziecka, ale przede wszystkim w tej formie sprawiało, że zeznania mogły być niewiarygodne” – powiedział Michalak.

Jak dodał, dzięki nowelizacji rozporządzenia, dziecko poniżej 18. roku życia będzie mogło być przesłuchiwane w postępowaniu dyscyplinarnym dla nauczycieli wyłącznie pod nieobecność obwinionego. Przepisy nie wyłączają natomiast możliwości obecności obrońcy obwinionego.

Dodatkowo, w trakcie przesłuchania zawsze obecny będzie psycholog. W razie potrzeby, w trakcie przesłuchania może być również obecny rodzic, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca pieczę, jeśli nie ogranicza to swobody wypowiedzi przesłuchiwanego świadka.

„To duży postęp. W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z sytuacjami, gdzie dochodziło do tragedii i przesłuchując dzieci, nie mieliśmy możliwości, by zagwarantować im podczas przesłuchań poczucie bezpieczeństwa. Teraz to się zmieni” – powiedział RPD.