Jesteśmy przekonani, że praca wykonana przez Was do tej pory w szkołach podstawowych, przyniesie Wam znakomite rezultaty. Powodzenia na egzaminie ósmoklasisty - napisał we wtorek na Twitterze minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Trzydniowy egzamin ósmoklasisty rozpocznie się dziś egzaminem z języka polskiego. W środę będzie egzamin pisemny z matematyki, a w czwartek egzamin z języka obcego.

"Przed Wami bardzo ważne dni. Jesteśmy przekonani, że praca wykonana przez Was do tej pory w szkołach podstawowych, przyniesie Wam znakomite rezultaty. Powodzenia na egzaminie ósmoklasisty" - napisał Czarnek.

Do egzaminu ma przystąpić ponad 502,8 tys. uczniów klas VIII szkół podstawowych, a także ok. 14,4 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego ub.r, czyli po wybuchu wojny.

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie. Dla uczniów z Ukrainy wprowadzono pewne dodatkowe dostosowania, m.in. wydłużenie czasu na egzaminie z języka polskiego.

Centralna Komisja Egzaminacyjna wyniki egzaminu ósmoklasisty ma ogłosić 3 lipca br. Tego samego dnia swoje indywidualne wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają trzy dni później - 6 lipca br.

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – w dniach 12-14 czerwca.(PAP)

Autor: Iwona Żurek

iżu/ dki/