Za maturzystami kolejny egzamin. Dziś młodzież zmierzyła się z historią na poziomie rozszerzonym. Jak wyglądały arkusze egzaminacyjne? Możesz to sprawdzić w niniejszym tekście.

Matura 2023 - egzamin pisemny z historii

Chęć zdawania egzaminu z historii na poziomie rozszerzonym zadeklarowało ok. 18 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Historia jest na siódmym miejscu, jeśli chodzi o wybór wśród maturzystów z liceów (chce ją zdawać ok. 13,6 tys. absolwentów LO, czyli 8,6 proc. z nich), a wśród maturzystów z techników i szkół branżowych II stopnia jest na ósmym miejscu (chce ją zdawać ok. 4,5 tys. absolwentów T i BSII, czyli 3,9 proc. z nich).

Matura 2023 z historii - arkusze egzaminacyjne

Egzamin pisemny trwał 180 minut minut.

Matura 2023. Egzamin maturalny z historii - formuła 2023

Matura 2023. Egzamin maturalny z historii - formuła 2015