Już pod koniec maja egzamin ósmoklasisty. Przystąpią do niego nie tylko uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej ale także szkół artystycznych, którzy realizują kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w klasie o zakresie nauczania odpowiadającym klasie ósmej. Kiedy dokładnie odbędą się konkretne egzaminy?

Przypominamy, że w ramach egzaminu ósmoklasisty uczniowie zdają trzy egzaminy – z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. Ostatni ze wspomnianych egzaminów jest uzależniony od programu. W zależności od tego, jakiego języka dzieci uczą się w ramach lekcji obowiązkowych, mogą zdawać egzamin z angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego.

Egzamin ósmoklasisty 2023: harmonogram

  • 23 maja, godz. 9.00 - język polski
  • 24 maja, godz. 9.00 - matematyka
  • 25 maja, godz. 9.00 - język obcy

Jeśli z jakiś powodów uczeń nie będzie w stanie przystąpić do egzaminów w maju, ma do dyspozycji jeszcze czerwcowy termin.

Drugi, czerwcowy termin egzaminów ósmoklasisty

  • 12 czerwca - język polski
  • 13 czerwca - matematyka
  • 14 czerwca - język obcy

Czas trwania egzaminów ósmoklasisty

  • Egzamin z języka polskiego - 120 min
  • Egzamin ósmoklasisty z matematyki - 100 min
  • Egzamin z języka obcego – 90 min.

Uwaga: istnieje możliwość otrzymania dodatkowego czasu na zdanie egzaminu. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, słabowidzące, słabosłyszące, z dysleksją oraz z zespołem Aspergera, które posiadają odpowiednie zaświadczenia, mogą otrzymać dodatkowe 60 minut na egzamin z języka polskiego, dodatkowe 50 minut na egzamin z matematyki i dodatkowe 45 minut na egzamin z języka obcego.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca.

Egzamin ósmoklasisty 2023 już w dniach 23-25 maja. Szukasz arkuszy CKE i proponowanych odpowiedzi? Dobrze trafiłeś! Każdego dnia będziemy publikować arkusze egzaminacyjne oraz odpowiedzi opracowane przez naszych ekspertów. Znajdziecie u nas arkusze i rozwiązania z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Zapraszamy!