W związku z wejściem w życie rozporządzenia podwyższającego kwotę minimalnego wynagrodzenia profesora, instytuty PAN otrzymają zwiększoną subwencję na pokrycie skutków tej regulacji, tj. podwyższenia wynagrodzeń minimalnych pracowników naukowych. MEiN planuje przeznaczyć na ten cel ok. 40 mln zł.

W opublikowanym w czwartek wywiadzie dla PAP prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Marek Konarzewski powiedział, że części instytutów PAN ciągle brakuje pieniędzy nawet na pokrycie swoim pracownikom pensji minimalnej. Prof. Konarzewski poinformował, że na ten cel potrzeba dodatkowo 63 mln zł. Z kolei na pokrycie kosztów bieżącej działalności instytutów (opłaty m.in. za media) brakuje co najmniej 180 mln zł. W 2022 r. subwencja dla instytutów naukowych PAN i Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego wyniosła ponad 850,6 mln zł.

PAP poprosiła resort edukacji i nauki o informację, czy i kiedy zamierza przekazać dodatkowe pieniądze PAN.

Rzecznik MEiN Adrianna Całus-Polak przekazała, że nakłady na naukę są sukcesywnie podnoszone.

"W bieżącym roku subwencja dla instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk będzie o 3 proc. (tj. ok. 25 mln zł) wyższa w porównaniu do roku 2022 (w warunkach porównywalnych)" - podała.

"Jednocześnie pracujemy nad zmianą przepisów rozporządzenia dotyczącego podziału subwencji, którego celem jest wprowadzenie w roku 2023 granic maksymalnego spadku i wzrostu (rok do roku) wysokości subwencji przyznawanej podmiotom systemu szkolnictwa wyższego i nauki ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego na poziomie odpowiednio +1 proc. i +5 proc. subwencji poprzednio rocznej w warunkach porównywalnych" - dodała.

Całus-Polak zapewniła, że projektowana regulacja będzie miała zastosowanie do wszystkich instytutów naukowych PAN, które w wyniku przeprowadzonej w 2022 r. ewaluacji jakości działalności naukowej uzyskały kategorię wyższą niż C w co najmniej jednej dyscyplinie, w której prowadzą działalność naukową. W ewaluacji przyznawane są kategorie naukowe (od najwyższej A+ do najniższej – C) w poszczególnych dyscyplinach nauki.

"Ponadto, w związku z wejściem w życie rozporządzenia podwyższającego kwotę minimalnego wynagrodzenia profesora, instytuty naukowe PAN otrzymają środki finansowe w formie zwiększenia wysokości subwencji z przeznaczeniem na pokrycie skutków tej regulacji tj. podwyższenia wynagrodzeń minimalnych pracowników naukowych. Planowana alokacja środków na ten cel - zgodnie z przedłożonymi przez PAN wyliczeniami wynosi ok. 40 mln zł" - poinformowała rzeczniczka MEiN.

Dodała, że dodatkowe wsparcie finansowe dla instytutów PAN będzie uzależnione od możliwości budżetowych. "Będziemy to analizować w tym roku budżetowym" - przekazała Całus-Polak.

Od 1 stycznia 2023 r. zwiększyła się do 7210 zł wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego profesora w uczelni publicznej. To wzrost o ok. 12,5 proc. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego profesora stanowi punkt odniesienia dla ustalania wysokości miesięcznych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach publicznych i jednostek naukowych PAN. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego profesora uczelni wynosi co najmniej 83 proc. wynagrodzenia profesora, adiunkta 73 proc., a asystenta i pozostałych nauczycieli akademickich nie mniej niż 50 proc. wysokości wynagrodzenia profesora.(PAP)

Autor: Szymon Zdziebłowski

szz/ joz/