W Ministerstwie Edukacji i Nauki rozpoczęło się w środę przed południem spotkanie kierownictwa resortu z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych. Rozmowy dotyczą m.in. minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Jest to spotkanie grupy roboczej powołanej w ramach zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, w którym udział biorą przedstawiciele oświatowych związków zawodowych.

Ze strony resortu edukacji i nauki biorą w nim udział szef MEiN Przemysław Czarnek i wiceminister Dariusz Piontkowski – wynika z informacji biura prasowego ministerstwa.

Wiceszef ZNP Krzysztof Baszczyński przekazał dziennikarzom przed spotkaniem, że są dwa główne tematy rozmowy. Pierwszy to wzrost wynagrodzeń nauczycieli w 2023 r. Drugi – to przywrócenie artykułu 88 Karty nauczyciela, czyli uprawnień emerytalnych, które – jak powiedział – zostały odebrane nauczycielom w 1999 r.

"W sprawie wynagrodzeń nasz postulat jest niezmienny – domagamy się wzrostu tzw. kwoty bazowej o 22,5 proc.(...)" – powiedział Baszczyński.

Przedstawiona będzie też propozycja wzrostu wynagrodzeń zasadniczych o 15 proc. "Jednocześnie sygnalizujemy, że będziemy wkrótce składać poprawkę w Sejmie o nowelizację rozwiązań Karty nauczyciela w zakresie wynagradzania" – przekazał.

Przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Ryszard Proksa powiedział dziennikarzom przed spotkaniem, że rozmowa będzie dotyczyć nowego systemu wynagradzania, artykułu 88 w Karcie nauczyciela i standaryzacji pracy w oświacie.

"Nie spodziewamy się dzisiaj niczego dobrego. Wcale nie jestem optymistą. Prawdopodobnie usłyszymy to, co cała Polska wie – że nie ma pieniędzy" – dodał. Ocenił, że nie ma dialogu z MEiN.

Jak przekazał PAP Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP), przedmiotem rozmów będą też uzgodnienia projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy – ZNP zamierza przedstawić propozycje korzystniejszych rozwiązań płacowych niż proponowane w tym projekcie.

Związkowcy chcą też omówić zmiany rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczyciela. ZNP podał, że projekt nowelizacji zgodny jest z postulatem ZNP – likwiduje wartości punktowe przy dokonywaniu oceny pracy. Poruszony ma być także temat zmian przepisów w sprawie emerytury „stażowej” dla nauczycieli.(PAP)

Autor: Szymon Zdziebłowski

szz/ joz/