„Maria Skłodowska-Curie” (MSCA) to sztandarowy unijny program finansujący studia doktoranckie i podoktorskie, będący częścią programu „Horyzont Europa”.

Celem MSCA, którego łączny budżet na lata 2021–2027 wynosi 6,6 mld euro, jest wspieranie naukowców z całego świata na wszystkich etapach kariery zawodowej i we wszystkich dziedzinach nauki. Działania te przynoszą również korzyści instytucjom: wspierają programy doktoranckie i podoktorskie oraz wspólne projekty w dziedzinie badań naukowych i innowacji, zwiększają atrakcyjność i widoczność instytucji na poziomie globalnym oraz wspierają współpracę z podmiotami spoza środowiska akademickiego, w tym z dużymi oraz małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

MSCA zapewnią ponad 856 mln euro w 2023 roku oraz 902 mln euro w roku 2024.

Reklama

Od 2014 roku wsparcie w ramach programu otrzymało ponad 66 200 badaczy z Europy i spoza niej, w tym 25 tys. doktorantów. Sfinansowano dzięki niemu również 1180 międzynarodowych programów doktoranckich i zacieśniono więzi między środowiskiem akademickim i przemysłem, dzięki udziałowi ponad 5100 przedsiębiorstw oraz 2650 MŚP. W tym samym okresie w MSCA wzięło udział ponad 8700 organizacji z ponad 130 państw.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

luo/ ap/