Nauki biblijne, biologia medyczna, nauki o rodzinie, ochrona dziedzictwa i konserwacja – to wybrane nowe dyscypliny naukowe, które znajdą się w obowiązującej od najbliższego piątku klasyfikacji w znowelizowanym rozporządzeniu ministra edukacji i nauki, dotyczącym dziedzin i dyscyplin naukowych.

Oznacza to, że od piątku będzie 56 dyscyplin w 10 dziedzinach nauki i sztuki. Do tej pory było 47 dyscyplin i 8 dziedzin.

W rozporządzenia wyodrębniono następujące nowe dyscypliny naukowe: etnologia i antropologia oraz polonistyka w dziedzinie nauk humanistycznych; inżynieria bezpieczeństwa oraz ochrona dziedzictwa i konserwacja zabytków w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych; biologia medyczna w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, stosunki międzynarodowe w dziedzinie nauk społecznych; biotechnologia w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, a także nauki biblijne w dziedzinie nauk teologicznych.

Wyodrębniono też dziedzinę nauk o rodzinie w nowo utworzonej dyscyplinie naukowej nauka o rodzinie, a także dziedzinę nauk weterynaryjnych, obejmującej dyscyplinę naukową weterynaria (która należała do dziedziny nauk rolniczych).

Zmieniono też nazwę dyscypliny naukowej inżynieria lądowa i transport na inżynieria lądowa, geodezja i transport.

W uzasadnieniu rozporządzenia czytamy, że zmiany w podziale dziedzin i dyscyplin wynikają z tego, że do resortu kierowane były wskazujące na taką potrzebę wnioski przedstawicieli środowiska akademickiego, a także ministrów kierujących poszczególnymi działami administracji rządowej.

"Proponowane rozwiązania przyczynią się (...) do stworzenia bardziej sprzyjających warunków do rozwoju badań naukowych w Polsce, w szczególności w nowo utworzonych dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych" – podkreślono w uzasadnieniu.

Zaznaczono, że utworzenie nowych dyscyplin naukowych umożliwi w kolejnych latach przeprowadzanie bardziej efektywnej i adekwatnej do potrzeb środowiska naukowego ewaluacji, a w następstwie – nadawanie stopni naukowych i prowadzenie kształcenia w szkole doktorskiej w ramach tych dyscyplin.

"Utworzenie nowych dyscyplin pozwoli także na prowadzenie studiów na kierunkach, których efekty uczenia się będą mogły być przypisane do nich, a także będzie miało wpływ na możliwość przystępowania przez uczelnie do konkursów w ramach programów Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza i Regionalna Inicjatywa Doskonałości" – czytamy w uzasadnieniu.

Nową klasyfikację dziedzin i dyscyplin naukowych negatywnie oceniła już w lipcu Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Organ ten zaapelował o wstrzymanie wprowadzenia w życie proponowanych zmian i przeprowadzenie analizy oraz wymianę opinii z przedstawicielskimi organami środowiska naukowego. RGNiSW przypomniała, że wśród założeń reformy nauki i szkolnictwa wyższego było dążenie do wyraźnego zmniejszenia liczby dziedzin i dyscyplin nauki – zgodnie z rozwiązaniami OECD. Dodano, że niezrozumiałe jest modyfikowanie listy dyscyplin przed opublikowaniem i wszechstronną analizą danych niedawno zakończonej ewaluacji jakości działalności naukowej.(PAP)

Autor: Szymon Zdziebłowski

szz/ joz/