W badaniu uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych i klas I-IV liceów zapytani zostali, jakie cechy nauczyciela są dla nich najważniejsze.

33 proc. badanych wskazało, że jest to indywidualne podejście do każdego ucznia, staranie się, by do każdego dotrzeć. 32 proc. wskazało na to, że ważne jest, aby nauczyciel potrafił rozmawiać z uczniami, znajdował z nimi wspólny język. Tyle samo - 32 proc. - wskazało, że ważne jest, by nauczyciel był cierpliwy, poświęcał uczniom odpowiednią ilość czasu. 31 proc. wskazało, że ważne jest by umiał zaciekawić uczniów, zachęcić ich do dalszego zgłębiania tematu.

29 proc. badanych pytanych o ważne cechy nauczyciela wskazało, że ważne jest by rozumiał problemy uczniów, nie tylko te związane z edukacją, ale też z życie nastolatków. 26 proc. wskazało, że ważne jest, by nie bał się trudnych pytań, był otwarty na dyskusję, nie lekceważył zdania uczniów. 23 proc. wskazało, że ważne jest, aby wzbudzał zaufanie, uczniowie mogli rozmawiać z nim o swoich problemach.

Reklama

19 proc. badanych wskazało, że ważne jest, aby nauczyciel umiał rozwiązywać konflikty między uczniami, pomagał im w sporach. 17 proc. wskazało, że ważne jest, by nauczyciel nie tylko uczył przedmiotu, ale też zwracał uwagę na relacje, kwestie wychowawcze. 15 proc. wskazało, że ważne jest, aby był ekspertem w swojej dziedzinie.

Badanie pokazało, że uczniowie wysoko oceniają pomoc pedagoga szkolnego.

Uczniowie pytani byli, czy w ich szkole jest pedagog szkolny. Twierdząco odpowiedziało 88 proc. z nich. 5 proc. odpowiedziało, że nie, a 6 proc, że nie wie. Kontakt z pedagogiem szkolnym w zeszłym roku szkolnym miało 38 proc. badanych.

73 proc. oceniło spotkanie z pedagogiem szkolnym za pomocne, w tym 30 proc. za zdecydowanie pomocne, a 43 proc. za raczej pomocne. Negatywnie spotkanie oceniło 23 proc., w tym 16 proc. oceniło, że raczej nie było ono pomocne, a 7 proc., że zdecydowanie nie było pomocne. 4 proc. nie miało zdania.

Dziewczynki w większym stopniu pozytywnie opisały swoje doświadczenia ze spotkania z pedagogiem, niż chłopcy (80 proc. wobec 68 proc.).

Badanie "Idealny nauczyciel. Polscy uczniowie i ich oczekiwania wobec nauczycieli" zrealizowane zostało na zlecenie producenta papieru marki POL. Zrealizowane zostało techniką CAWI w ramach panelu internetowego. Łącznie przeprowadzono 300 wywiadów, po 50 wśród uczniów klas VII-VIII podstawówki oraz klas I-IV liceum.

Producent papieru POL, wraz z Polską Akcją Humanitarną, przygotował bezpłatny poradnik dla nauczycieli "POLećmy ze wsparciem" o tym, jak na co dzień budować relacje z uczniami i rozmawiać z nimi w sytuacjach trudnych i stresujących. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka