Zaproszenie do składania wniosków w programie MSCA4Ukraine, mającym na celu wsparcie naukowców z Ukrainy, którzy musieli opuścić kraj wystosowała w środę Komisja Europejska. Łączny budżet programu to 25 mln euro.

Program MSCA4Ukraine jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie”. O zaproszeniu do składania wniosków poinformowało w środę przedstawicielstwo KE w Polsce.

Dysponując łącznym budżetem w wysokości 25 mln euro, MSCA4Ukraine będzie oferował stypendia doktorantom i naukowcom posiadającym tytuł doktora.

Wiceprzewodnicząca wykonawcza KE Margrethe Vestager stwierdziła cytowana w komunikacie: "Dzięki temu programowi możemy pomóc utalentowanym naukowcom w realizacji konkretnych projektów naukowych. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób dotkniętych skutkami inwazji Rosji na Ukrainę, ponieważ prace naukowe i innowacje muszą być kontynuowane pomimo tych trudnych czasów."

"Niezwykle ważne jest, abyśmy wspierali społeczność naukową z Ukrainy. Przy pomocy MSCA4Ukraine umożliwimy wybitnym naukowcom kontynuowanie swojej pracy i kierowanie odbudową ukraińskiego środowiska badań naukowych i innowacji, a jednocześnie wzmocnimy solidarność i współpracę naukową między UE a Ukrainą" - dodała komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel.

Z komunikatu KE wynika, że program ten jest wdrażany przez doświadczone konsorcjum wspierające zagrożone osoby ze świata nauki i badań. Dzięki niemu organizacje akademickie i pozaakademickie w państwach członkowskich i w państwach stowarzyszonych w ramach programu ramowego Horyzont Europa będą mogły przyjmować do siebie naukowców na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat.

Zapewniono, że program opracowano, aby pomóc wybitnym naukowcom w kontynuacji ich prac we wszystkich dziedzinach badań naukowych i innowacji w doskonałych warunkach i z najlepszym dostępem do szkoleń oraz innych możliwości rozwoju umiejętności i kariery. Celem programu jest również ułatwienie reintegracji naukowców na Ukrainie, o ile pozwolą na to warunki, tak by odbudować potencjał badawczy i innowacyjny kraju.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/new-call-announced-to-support-displaced-researchers-from-ukraine. (PAP)

Autor: Szymon Zdziebłowski