Związek Nauczycielstwa Polskiego jest przeciwny przekazywaniu małych szkół stowarzyszeniom lub fundacjom. Według szacunków ZNP, co czwarta gminna szkoła podstawowa - w sumie ponad 2 tysiące placówek liczących do 70 uczniów - może być w takiej sytuacji.

Prezes związku Sławomir Broniarz zarzuca ministerstwu edukacji, że za pieniądze unijne organizuje nawet szkolenia dla samorządowców, jak zgodnie z prawem przekazać prowadzenie małej szkoły. Takie szkolenia odbyły się w Lublinie, Rzeszowie, Warszawie i Olsztynie.

Prezes Broniarz apeluje też do premier Ewy Kopacz o powstrzymanie procederu pozbywania się szkół przez samorządy. Domaga się wzmocnienia nadzoru pedagogicznego wojewodów i kuratorów oświaty nad przejętymi przez fundacje podstawówkami.

Reklama

Minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska mówi, że jest zwolenniczką małych szkół. Skierowała do samorządów list, w którym prosi o rozwagę podczas podejmowania decyzji o ewentualnej likwidacji takich placówek.
Zgodnie z prawem, samorządy mogą do końca lutego przyjąć uchwały o zamiarze likwidacji szkoły lub przekazaniu jej stowarzyszeniom.