Oświatowe związki zawodowe rozmawiały dziś o podwyżkach dla nauczycieli. W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” spotkali się przedstawiciele ZNP, „Solidarności” i Forum Związków Zawodowych.

- Nadal najważniejsza jest zmiana systemu wynagradzania nauczycieli. Nieważna jest droga dojścia do tego celu, ale będziemy się starać, żeby ten przestrzały i nieprzystający do rzeczywistości system został zmieniony - przekazali po spotkaniu jego uczestnicy.

- Potwierdzamy wolę współdziałania. Naszym głównym celem jest podwyżka dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych jeszcze w 2022 roku. Ponieważ dotyczy to kwestii decyzji politycznych, myślę, że w przyszłym tygodniu będzie możliwe zaprezentowanie szczegółów jak chcemy do tego dojść - powiedział Sławomir Witkowicz z FZZ.

Jakich podwyżek dla nauczycieli chcą związki?

Tydzień temu prezydium ZG ZNP zdecydowało o ogłoszeniu pogotowia protestacyjnego, a także o wystąpieniu do reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli z propozycją powołania międzyzwiązkowego komitetu protestacyjnego. W liście skierowanym do premiera Morawieckiego, prezes ZNP zwrócił się z prośbą o spotkanie i rozpoczęcie rozmów o podwyżkach dla nauczycieli. Jak pisze Sławomir Broniarz: „Propozycje MEiN nie spełniają tych oczekiwań”. ZNP przypomniało, że minister edukacji podczas spotkania ze związkowcami 23 sierpnia złożył obietnicę w sprawie rozmów z szefem rządu.

Oświatowa Solidarność domaga się z kolei „zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli od stycznia 2023 r. o co najmniej 5 proc. powyżej średniorocznej inflacji w 2022 r.” Zdaniem związku zaproponowana przez resort edukacji waloryzacja w wysokości 9 proc. powoduje systematyczne obniżanie siły nabywczej wynagrodzeń nauczycieli.

„Od ostatniej regulacji płac naszej grupy zawodowej, która miała miejsce w 2019 roku, płace nauczycieli średniorocznie wzrosły o ok. 5 proc., przy około 20 proc. inflacji w tym okresie” – czytamy w stanowisku przyjętym 25 sierpnia. Przewodniczący związku, Ryszard Proksa podkreśla w nim, że dotychczasowe regulacje płac mają charakter doraźny, „który powoduje, że co kilka lat problem pauperyzacji nauczycieli powraca”.

Forum Związków Zawodowych domaga się podwyżek dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych w wysokości 20 proc.

Jaka jest propozycja rządu?

Od 1 września 2022 roku będą obowiązywały nowe stawki wynagrodzeń dla nauczycieli. Ci z przygotowaniem pedagogicznym (których jest najwięcej) zarobią minimalnie:

  • nauczyciel początkujący 3424 zł brutto
  • nauczyciel mianowany 3597 zł brutto
  • nauczyciel dyplomowany 4224 zł brutto

Średnie stawki wyniosą odpowiednio:

  • 4432,15 zł brutto
  • 5 318,58 zł brutto;
  • 6 795,97 zł brutto.