1145 decyzji administracyjnych dotyczących ewaluacji do końca lipca trafi do wszystkich uczelni, wtedy będzie też końcowy komunikat o wynikach ewaluacji – poinformował we wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

"Jeśli chodzi o ewaluację uczelni – w czwartek w ubiegłym tygodniu, po otrzymaniu od Komisji Ewaluacji Nauki uchwały dotyczącej propozycji kategorii naukowych A+, A, B+, B, C, zakończyliśmy pracę w ministerstwie i pierwsze decyzje są już wydawane" – poinformował szef MEiN na wtorkowej konferencji prasowej w Warszawie.

Zapowiedział, że do końca lipca do wszystkich uczelni trafi 1145 decyzji administracyjnych.

"Wtedy będzie też końcowy komunikat o wynikach ewaluacji. Ja jestem przekonany, że to będzie szybciej niż 31 lipca, choć jest to data wymagana przepisami prawa" – dodał Czarnek.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadziła nowe przepisy dotyczące prowadzonej co cztery lata ewaluacji uczelni i instytutów naukowych. W ewaluacji przyznawane są kategorie naukowe w poszczególnych dyscyplinach nauki. Od tych kategorii zależy m.in. możliwość prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim i nadawania stopni naukowych, kwota subwencji, czyli pieniędzy, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa.

Przy ocenie bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę. Poszczególnym dyscyplinom przyznawane są kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C.

Ostatnia ewaluacja obejmuje lata 2017-2021 i rozpoczęła się 1 stycznia 2022 r. Szef MEiN Przemysław Czarnek przekazał w lutym PAP, że do połowy czerwca Komisja Ewaluacji Nauki przedstawi wyniki. (PAP)

Autorki: Agata Zbieg, Katarzyna Herbut

agz/ kh/ joz/