Od 1 lipca można składać wnioski o dofinansowanie wyprawki szkolnej. Ile ono wynosi i jakie są szczegóły programu Dobry Start? Przeczytasz poniżej.

Program Dobry Start. Ile wynosi dofinansowanie wyprawki szkolnej?

W ramach Programu Dobry Start można starać się o dofinansowanie do wyprawki szkolnej, które wynosi 300 zł. Jest to świadczenie, które przysługuje jednorazowo. Świadczenie z Programu Dobry Start nie jest opodatkowane i nie podlega egzekucji komorniczej.

Wniosek o 300 plus. Kto może go złożyć?

Wniosek o 300 plus może złożyć rodzic dziecka, które rozpoczyna rok szkolny. Świadczenie Dobry Start przysługuje bez względu na dochód – wnioski mogą składać wszyscy rodzice. 300 zł otrzymują rodzice na każde dziecko, które uczęszcza do szkoły.

Wniosek o dofinansowanie wyprawki szkolnej składa matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka. Rodzice, którzy sprawują opiekę naprzemienną nad dzieckiem, mogą otrzymać po połowie kwoty.

O 300 plus może także wystąpić osoba ucząca się, czyli pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma od nich ustalone alimenty.

Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Jak złożyć wniosek o 300 plus?

Wnioski o 300 plus obsługuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Składa się je drogą elektroniczną na trzy możliwe sposoby:

  • za pośrednictwem portalu Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/
  • przez bankowość elektroniczną
  • przez portal PUE ZUS

Dofinansowanie wyprawki szkolnej. Kiedy złożyć wniosek?

Wnioski o 300+ są składane raz w roku, a przyznane świadczenie jest jednorazowe. W 2022 roku wnioski o dofinansowanie do wyprawki szkolnej można składać od 1 lipca do 30 listopada.

Ile się czeka na Dobry Start?

Jeśli wniosek zostanie złożony do końca sierpnia to wypłata świadczenia nastąpi do końca września. Złożenie wniosku we wrześniu lub październiku oznacza, że pieniądze zostaną wypłacone w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia.

Co trzeba wiedzieć o programie Dobry Start?

Wypłata świadczenia następuje w formie bezgotówkowej na wskazany we wniosku numer konta.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Program Dobry Start nie obejmuje również studentów, ale przysługuje uczniom szkół policealnych i szkół dla dorosłych.