Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Karty Nauczyciela, która zakłada uproszczenie i odbiurokratyzowanie systemu awansu zawodowego nauczycieli oraz określającego zasady wzrostu wynagrodzeń, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Ścieżka awansu zawodowego

"Rząd chce uprościć i odbiurokratyzować system awansu zawodowego nauczycieli oraz zagwarantować nauczycielom rozpoczynającym pracę w szkole wyższe wynagrodzenia. Chodzi m.in. o zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego, odejście od odbywania sformalizowanych staży, przy jednoczesnym położeniu większego nacisku na nabywanie przez nauczycieli umiejętności praktycznych. Dzięki zmniejszeniu liczby stopni awansu zawodowego nastąpi wzrost wynagrodzenia nauczycieli podejmujących pracę w szkole" - czytamy w komunikacie.

Obecnie ścieżka awansu zawodowego nauczycieli obejmuje 4 stopnie awansu: nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany.

Projekt zakłada, że ścieżka awansu zawodowego nauczycieli zostanie uproszczona i odbiurokratyzowana. Liczba stopni awansu zawodowego zostanie zmniejszona.

Przygotowanie do zawodu ze wsparciem mentora

Nauczyciel będzie odbywał przygotowanie do zawodu ze wsparciem mentora (w wymiarze 3 lat i 9 miesięcy lub w wymiarze skróconym do 2 lat i 9 miesięcy w przypadku nauczyciela posiadającego stopień naukowy lub nauczyciela, który wcześniej prowadził zajęcia w szkole za granicą).

Pierwszym stopniem awansu zawodowego będzie stopień nauczyciela mianowanego.

Ostatnim etapem będzie uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego (po przepracowaniu w szkole co najmniej 5 lat i 9 miesięcy lub okresu skróconego do 4 lat i 9 miesięcy w przypadku nauczyciela posiadającego stopień naukowy lub nauczyciela, który wcześniej prowadził zajęcia w szkole za granicą).

Wyższe wynagrodzenia

Wynagrodzenie nauczycieli w pierwszych sześciu latach pracy w szkole zostanie podwyższone. Średnie wynagrodzenie nauczycieli będzie stanowiło dla:

  • nauczyciela początkującego - 120% kwoty bazowej,
  • nauczyciela mianowanego - 144% kwoty bazowej,
  • nauczyciela dyplomowanego - 184% kwoty bazowej.

Wynagrodzenie nauczyciela w pierwszym roku pracy w szkole wzrośnie ze 100% do 120% kwoty bazowej, a wynagrodzenie w drugim, trzecim i czwartym roku pracy w szkole - ze 111% do 120% kwoty bazowej, podano także.

W związku ze skróceniem okresu, po przepracowaniu którego nauczyciel będzie mógł uzyskać stopień nauczyciela mianowanego, z 6 lat do 4 lat, o 2 lata zostanie również przyspieszone przeszeregowanie płacowe nauczyciela. Nauczyciel, który po odbyciu przygotowania do zawodu w wymiarze 3 lat i 9 miesięcy uzyska stopień nauczyciela mianowanego, w piątym i szóstym roku pracy będzie już otrzymywał średnie wynagrodzenie nauczyciela mianowanego, a nie jak dotychczas nauczyciela kontraktowego. Jego średnie wynagrodzenie w tych latach pracy wzrośnie ze 111% do 144% kwoty bazowej, podsumowano.