Resort chce wprowadzić obligatoryjne jawne obrony i kolokwia, aby w ten sposób zwiększyć transparentność postępowania w sprawie nadania stopnia doktora czy habilitacji. Nie obejmie to jedynie tych, których przedmiot jest objęty tajemnicą prawnie chronioną.
MEiN zamierza też doprecyzować zasady wyznaczania promotorów. Jak wyjaśnia, niejednoznaczne brzmienie obowiązującej ustawy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) może prowadzić do interpretacji, zgodnie z którą funkcję promotora w okresie kształcenia w szkole doktorskiej oraz promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora powinny (albo mogą) pełnić dwie różne osoby. Z uwagi na fakt, że rozprawa doktorska jest przygotowywana w całości w okresie kształcenia w szkole doktorskiej pod kierunkiem promotora (albo promotorów) wyznaczonego w terminie trzech miesięcy od podjęcia kształcenia przez doktoranta oraz biorąc pod uwagę, że kształcenie to kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej, brak jest podstaw do powoływania innej osoby na stanowisko promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia. Resort chce tak doprecyzować przepisy, aby było jasne, że funkcję promotora w ramach szkoły doktorskiej i w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora będzie pełnić ta sama osoba.