Opublikowany w RCL projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, przewidujący skrócenie terminu prowadzenia zajęć zdalnych do 20 lutego, skierowano do ogłoszenia. "Wszyscy uczniowie od 21 lutego będą realizować wszystkie zajęcia na terenie szkoły" - napisano w projekcie.

Projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 opublikowano w RCL w piątek.

"Zmiany zaproponowane w projekcie rozporządzenia polegają na skróceniu terminu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem miały być prowadzone do dnia 27 lutego 2022 r. W projekcie proponuje się, aby zajęcia te były prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie dłużej niż do dnia 20 lutego 2022 r. Oznacza to, że wszyscy uczniowie z dniem 21 lutego 2022 r. będą realizować wszystkie zajęcia na terenie szkoły. Jednocześnie bez zmian pozostają terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2021/2022" - zapisano w uzasadnieniu projektu.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.(PAP)

Autorka: Agata Zbieg