Reklama

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek we wtorek w Polskim Radiu powiedział, że zmiany w Karcie Nauczyciela muszą wejść w życie "najpóźniej w kwietniu przyszłego roku, żeby można było zaplanować arkusze organizacyjne na rok szkolny rozpoczynający się 1 września 2022 r.".

Poinformował, że propozycja tych zmian zostanie przekazana do konsultacji na początku nowego roku. "Będą to zmiany, o których od dawna mówiliśmy, z wieloma okresami przejściowymi i udogodnieniami, wcześniejszą emeryturą, ale także z nowym systemem wynagrodzeń nauczycieli, czyli czymś, co było postulowane przez Solidarność - nad tym przepisem jeszcze pracujemy" - wskazał.

Minister podkreślił, że zmiany te są niezwykle ważne przede wszystkim "dla uczniów i rodziców, a nie dla nauczycieli w pierwszej kolejności". Dopytywany, jakie zmiany będą kluczowe dla uczniów, wskazał, że "nauczyciel będzie bardziej dostępny dla ucznia, a nie dla biurokracji".(PAP)

Propozycja ministerstwa zakłada podwyższenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli o 4 godziny (z 18 do 22) z wyjątkiem nauczycieli przedszkoli, wprowadzenie zobowiązania nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy "do bycia dostępnym" dla uczniów i rodziców w szkole (w wymiarze 8 godzin tygodniowo dla nauczycieli realizujących obowiązkowy wymiar zajęć do 25 godzin w tygodniu, 3 godzin dla realizujących powyżej 25 godzin, 2 godzin dla nauczycieli przedszkoli i praktycznej nauki zawodu), a także wprowadzenie przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli zamiast średniego.

W zamian za to minimalne wynagrodzenie nauczycieli wynosiłoby:

  • nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego – 4 010 zł brutto,
  • nauczyciel mianowany – 4 540 zł brutto,
  • nauczyciel dyplomowany – 5 040 zł brutto.

Podwyżki wyniosłyby zatem odpowiednio:

  • nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego - 976 zł brutto - 1061 zł brutto
  • nauczyciel mianowany - 1095 zł brutto
  • nauczyciel dyplomowany - 994 zł brutto