Reklama
Celem rozporządzenia jest ułatwienie uczelniom publicznym nawiązywania współpracy w formie związku. Obecnie utworzenie go następuje w drodze decyzji ministra, po podjęciu przez szkoły wyższe uchwał w tej sprawie. Wcześniej konieczna była ustawa (w przypadku uczelni akademickich) albo rozporządzenie (zawodowych). – Ten tryb tworzenia związku, a w szczególności czas trwania procesu legislacyjnego, skutecznie blokował ideę współpracy między nimi – uzasadnia resort nauki.
Uchwała musi zawierać informacje o uczestnikach związku, jego nazwę, siedzibę oraz składniki mienia przekazane przez uczelnie.
Zdaniem Konfederacji Lewiatan obowiązek ujawnienia informacji o mieniu wydaje się zbędny. – Ustawa z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) nie zawiera wymogu, żeby uczelnie przekazywały związkowi jakiekolwiek składniki mienia – uzasadnia Konfederacja.
Z tym nie zgadza się resort nauki. Twierdzi, że informacja taka stanowi istotny element świadczący o woli uczelni utworzenia nowej formuły współpracy.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 25 października 2014 r.