Konferencja Rektorów Akademickich Szkól Polskich (KRASP) ma już gotowe zmiany do ustawy z 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.), nazywanej ustawą 2.0 albo konstytucją dla nauki. Jak wynika z zapowiedzi rządu, rektorskie propozycje najprawdopodobniej znajdą się w poselskim projekcie nowelizacji, który jest przygotowywany we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz środowiskiem akademickim. Ma wpłynąć do Sejmu jeszcze na jesieni (pisaliśmy o tym w DGP nr 205/2021 „Czarnek poprawia ustawę Gowina. Uczelnie też mają swoje propozycje”).
Oś sporu