Podczas Europejskiego Forum Młodych Liderów 2021 zaprezentowano nowe priorytety tematyczne unijnych programów młodzieżowych na lata 2021-2027.

Pierwsze Europejskie Forum Młodych Liderów zorganizowano w Warszawie, w formacie hybrydowym. Organizatorem była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ Plus i Europejskiego Korpusu Solidarności.

ShutterStock

Forum w swej koncepcji organizacyjnej zapewniało przestrzeń dla aktywnych działaczy młodzieżowych z krajów Unii Europejskiej, Bałkanów Zachodnich, Partnerstwa Wschodniego i Federacji Rosyjskiej. Dyskutowano o transformacji cyfrowej, walce ze zmianą klimatu i uczestniczeniu w życiu demokratycznym.

- Budżet programu Erasmus+ Plus podwaja się. W tym roku dostaliśmy 160 mln euro na działania tylko w Polsce. Rocznie wpływało ok. 4 tys. zgłoszeń, a dofinansowanie przyznawano połowie zgłoszonych inicjatyw. Przy podwojeniu budżetu praktycznie nikt nie odejdzie z kwitkiem – mówił dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny FRSE. - Młodzież emigruje i to jest temat, który przez najbliższe lata będzie priorytetowy dla całego kontynentu. Taki program jak Erasmus Plus pokazuje, że jesteśmy razem, że możemy współpracować.

- Od dwudziestu lat wspieramy ze środków Unii Europejskiej działania związane z wolontariatem młodzieżowym. Znam człowieka, który w ramach wymiany pracowników młodzieżowych skorzystał z niej 10 lat temu, w wieku 19 lat. Nie mówił wtedy po angielsku, zastanawiał się nad wyborem swojej drogi życiowej. Po studiach wrócił do swojej małej miejscowości w woj. kujawsko-pomorskim Teraz jest nauczycielem języka angielskiego. Założył organizację młodzieżową, gości co roku wolontariuszy z całego świata – opowiada Mateusz Jeżowski, Koordynator biura analityczno-badawczego FRSE.

ShutterStock

- Nasze Forum zorganizowane zostało w formule hybrydowej, część uczestników jest obecna Warszawie, większość uczestniczy w nim online, a wszyscy razem rozmawiamy na tematy, które są ważne dla młodych ludzi na całym kontynencie, także w krajach sąsiadujących z Unią Europejską, w których sytuacja jest bardzo różna. Są kraje, które niestety wciąż mają rządy autorytarne, takie jak Białoruś i Rosja. Właśnie dla młodzieży z takich państw otwartość naszych programów jest szansą. Szansa, która daje optymizm, że nie są zapomniani. Oni wciąż mogą liczyć na kolegów i koleżanki z różnych krajów, uczestnicząc w dialogu i razem się zastanawiając, co można zrobić dla zmian w krajach o rządach autorytarnych - wyjaśnia Andriy Pavlovych , koordynator SALTO Eastern Europe and Caucasus Resource Centre (SALTO EECA)

foto: materiały prasowe