"Ministerstwo Finansów przekaże dziś jednostkom samorządu terytorialnego środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu 'Finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego'" - czytamy w komunikacie.

Środki zostaną przekazane jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie organizacji zajęć wspomagających w związku z powrotem dzieci do nauczania stacjonarnego, wskazano.