Studenci, doktoranci i nauczyciele akademiccy, którzy chcą nadal korzystać ze zniżek, muszą do połowy października br. przedłużyć ważność legitymacji.

Wynika to z rozporządzenia ministra edukacji i nauki z 10 sierpnia 2021 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1464). Weszło w życie 15 sierpnia 2021 r. Na jego podstawie utraciły moc przepisy, które ułatwiały organizację pracy uczelniom w czasie pandemii i dzięki nim np. nie trzeba było ustawiać się w kolejce przed dziekanatem po nowy hologram potwierdzający prawo do korzystania ze studenckich ulg.
Skutkiem wejścia w życie nowego rozporządzenia jest uruchomienie 60-dniowego okresu, w którym jeszcze zachowają ważność legitymacje studenckie, doktoranckie i służbowe nauczycieli akademickich. Ich termin upłynie więc 14 października br. Jeżeli dokumenty te nie zostaną podbite do tego czasu, nie będzie można korzystać ze zniżek.
Na dotychczasowych regulacjach covidowych, które utrzymywały w mocy legitymacje bez ważnego hologramu na czas ograniczeń spowodowanych epidemią, zyskały zwłaszcza osoby, które studia zakończyły lub z nich zrezygnowały, ale nie oddały dokumentu do dziekanatu.
Uchylenie rozporządzenia covidowego wywoła wiele jeszcze innych skutków. Przywróci standardowe zasady funkcjonowania m.in. w uczelniach, instytutach badawczych i naukowych Polskiej Akademii Nauk. Oznacza to, że co do zasady będzie mogło zostać wznowione kształcenie stacjonarne.
– W przypadku zwiększenia się liczby zachorowań na COVID-19 możliwe będzie ponowne wprowadzenie ograniczeń w funkcjonowaniu niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w tym m.in. przez kształcenie w trybie hybrydowym, zaś w skrajnym przypadku również przez powrót do kształcenia zdalnego – zastrzega Ministerstwo Edukacji i Nauki.