Wynika to z rozporządzenia ministra edukacji i nauki z 10 sierpnia 2021 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1464). Weszło w życie 15 sierpnia 2021 r. Na jego podstawie utraciły moc przepisy, które ułatwiały organizację pracy uczelniom w czasie pandemii i dzięki nim np. nie trzeba było ustawiać się w kolejce przed dziekanatem po nowy hologram potwierdzający prawo do korzystania ze studenckich ulg.
Skutkiem wejścia w życie nowego rozporządzenia jest uruchomienie 60-dniowego okresu, w którym jeszcze zachowają ważność legitymacje studenckie, doktoranckie i służbowe nauczycieli akademickich. Ich termin upłynie więc 14 października br. Jeżeli dokumenty te nie zostaną podbite do tego czasu, nie będzie można korzystać ze zniżek.