Reklama
– Na dzisiaj zaplanowane jest spotkanie obecnych władz uczelni z dr. hab. Pawłem Skrzydlewskim, który prawdopodobnie stanie na czele nowo powstałej Akademii Zamojskiej i będzie jej rektorem. Wszystkiego dowiemy się w trakcie spotkania. Na razie oficjalnie nie zostały nam przekazane żadne informacje dotyczące przekształcenia uczelni w akademię – dowiaduje się DGP.
Ministerstwo Edukacji i Nauki do czasu zesłania artykułu do druku nie potwierdziło ani nie zdementowało informacji, kto zostanie rektorem.
Nowa Akademia Zamojska ma rozpocząć swoją działalność już 1 września br. Tak wynika z ustawy z 8 lipca 2021 r. o utworzeniu Akademii Zamojskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1494). Zostanie ona utworzona z Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Akademia przejmie jej studentów i pracowników, ale stosunki pracy z zatrudnionymi wygasają po upływie trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy, jeżeli przed tym terminem nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy i płacy albo w razie nieprzyjęcia tych, które przedstawi nowy rektor. Ten przepis budzi najwięcej kontrowersji. Obecni pracownicy obawiają się, że stracą pracę, a w ich miejsce rektor zatrudni tych, którzy będą działać pod dyktando ministra Czarnka.
Wiadomo również, że zmieni się profil kształcenia na uczelni. Zgodnie z założeniami twórców ustawy reaktywowana akademia powinna „w czasach współczesnych spełniać misję, która przez ponad dwa wieki formowała elity narodu polskiego w duchu zasad pietas literata, Deo et Patriae, misję, wyrażoną w dewizie: BÓG HONOR OJCZYZNA”. Nowa uczelnia ma być szczególną instytucją, w której w sposób odpowiedzialny i wieloaspektowo przygotowuje się obywateli nie tylko do pełnienia różnych działań i funkcji publicznych, ale także do „podejmowania czynnych starań na rzecz ochrony, rozwoju i umocnienia kulturowego i cywilizacyjnego dziedzictwa Polski, bez którego nie może istnieć ani sam naród polski, ani też silna polska państwowość”.
Kształcenie w akademii będzie oparte o naukę historii, pogłębione, polskie studia humanistyczne i społeczne, tworzone w duchu realizmu filozoficznego oraz chrześcijańskiej tradycji narodowej. ©℗
Etap legislacyjny
Ustawa wchodzi w życie 1 września 2021 r.