W środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Poinformowano, że dokument ten skierowano do publikacji.

Do tej pory, w myśl obowiązującego rozporządzenia, możliwość ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z COVID-19 przewidziano do 31 grudnia 2021 r. Zmiana polega na przedłużeniu tej możliwości do 31 sierpnia 2022 r.

Reklama

W nowelizowanym rozporządzeniu czytamy, że w jednostce systemu oświaty, której funkcjonowanie zostało w całości lub w części ograniczone, zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W uzasadnieniu projektu podkreślono, że od 1 września 2021 r. planowany jest powrót wszystkich uczniów i słuchaczy do kształcenia na terenie szkoły na zasadach obowiązujących przed okresem epidemii. Wskazano jednak, że przedłużający się okres trwania pandemii COVID-19 powoduje konieczność przygotowania szczególnych rozwiązań, które umożliwią m.in. przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w maju. Aby było to możliwe - jak napisano w uzasadnieniu - konieczne było znowelizowanie rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.