Ustawę o utworzeniu Akademii Zamojskiej podpisał prezydent Andrzej Duda - poinformowała w poniedziałek kancelaria głowy państwa. Przepisy przewidują, że uczelnia będzie oparta na istniejącej Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Pierwszego rektora powoła minister edukacji i nauki.

Ustawę o utworzeniu Akademii Zamojskiej przygotowała grupa posłów PiS i Kukiz'15. Wśród jej autorów znalazł się również minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. MEiN nie zgłosiło uwag do ustawy. W poniedziałek o podpisaniu w sobotę tej ustawy przez prezydenta Andrzeja Dudę poinformowała jego kancelaria.

Ustawa przewiduje utworzenie 1 września 2021 r. Akademii Zamojskiej opartej na istniejącej Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica. Zgodnie z ustawą mienie uczelni stanie się mieniem akademii. Z ustawy wynika, że pierwszego rektora powoła minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego.

Pracownicy zatrudnieni na uczelni staną się pracownikami akademii, jednak – jak wynika z ustawy – stosunki pracy z tymi pracownikami wygasną po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy i płacy, albo w razie nieprzyjęcia nowych warunków pracy i płacy.

"Reaktywowana uczelnia powinna w czasach współczesnych spełniać misję, która przez ponad dwa wieki formowała elity narodu polskiego w duchu zasad pietas literata, Deo et Patriae, misję, wyrażoną w dewizie: BÓG HONOR OJCZYZNA, a spełnianą przez Akademię Zamojską" – podkreślono w uzasadnieniu ustawy.

Dodano, że Akademia Zamojska ma być szczególną instytucją, w której w sposób odpowiedzialny i wieloaspektowy przygotowuje się obywateli państwa polskiego nie tylko do pełnienia różnych działań i funkcji publicznych, ale także do podejmowania czynnych starań na rzecz ochrony, rozwoju i umocnienia kulturowego i cywilizacyjnego dziedzictwa Polski.

Studenci, a także uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego oraz innych form kształcenia Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica staną się odpowiednio studentami lub uczestnikami studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego oraz innych form kształcenia Akademii Zamojskiej.

Z ustawy wynika, że członkowie senatu uczelni oraz członkowie rady uczelni wybrani na kadencje trwające w dniu wejścia w życie ustawy staną się odpowiednio członkami senatu pierwszej kadencji Akademii albo członkami rady Akademii Zamojskiej.

Dotychczasowy rektor uczelni Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu przestanie pełnić swoją funkcję. Pierwszego rektora Akademii Zamojskiej powoła minister nauki na okres do końca kadencji rozpoczętej z dniem 1 września 2020 r.

Sprzeciw wobec procedowanej ustawy zgłaszali nie tylko politycy opozycji, ale także rektor Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu prof. Andrzej Samborski. W jego ocenie ustawa podważa zapisy statutu uczelni, w tym ten stanowiący, że uczelnia jest autonomiczna we wszystkich swych działaniach. Posłowie i senatorowie zwracali uwagę podczas prac nad ustawą, że ingeruje ona w autonomię uczelni, narusza przepisy kodeksu pracy i powstała poza środowiskiem akademickim. Wyrażali też niepokój, że na podobnej zasadzie możliwe będzie "przejęcie" innych polskich uczelni.

Pierwszy statut Akademii Zamojskiej nada minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.