Według badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego tylko 5 proc. polskich maturzystów nie zamierza studiować. Dla osób o zainteresowaniach społecznych i biznesowych najlepszą opcją są uczelnie ekonomiczne i prawnicze. Akademia Leona Koźmińskiego kształci przyszłych menedżerów, ekonomistów, finansistów, prawników i analityków od sztucznej inteligencji i big data. Co roku wprowadzane są nowe zakresy w ramach akredytowanych kierunków, które pozwalają studentom uczestniczyć w zajęciach na najwyższym poziomie merytorycznym i w pełni aktualnych, dostosowanych do potrzeb nie tylko obecnego, ale też przyszłego rynku pracy.

Specjalizacje przyszłości

Osoby rozpoczynające studia wyższe – licencjackie i magisterskie – w Akademii Leona Koźmińskiego w 2021 roku mają do wyboru łącznie 50 programów kształcenia. W ramach podstawowych kierunków, takich jak: zarządzanie, finanse i rachunkowość, ekonomia i prawo, wybierają także zakresy, na przykład: socjologia biznesu i mediów, psychologia w zarządzaniu, zarządzanie marką i strategie marketingowe, zarządzanie w wirtualnym środowisku i wiele innych.

Także na studiach anglojęzycznych uczelnia proponuje nowoczesne kierunki i specjalizacje, m.in.: Management and Artificial Intelligence, Digital Marketing, HR TECH Business Partner, Logistics & Supply Chain Management, Financial Crime Prevention in Business. Studia anglojęzyczne z zarządzania lub finansów i rachunkowości dają również możliwość wyboru studiów łączonych – w Polsce i za granicą – z możliwością otrzymania dwóch dyplomów: Akademii Leona Koźmińskiego i uczelni partnerskiej (tzw. double degree programs).

Od października 2021 roku Koźmiński wprowadza studia licencjackie i magisterskie z zarządzania w trybie niestacjonarnym online. Ta formuła sprawdziła się w trakcie pandemii, wówczas jednak była koniecznością. Od nowego roku akademickiego będzie natomiast szansą na podjęcie edukacji dla osób, które nie mogą z różnych względów (formalnych, finansowych) studiować na uczelni. Studia stacjonarne i niestacjonarne z zajęciami odbywającymi się na uczelni pozostają w podstawowej ofercie uczelni, jednak i tu nastąpią zmiany: część zajęć, np. piątkowe popołudniowe wykłady dla studentów niestacjonarnych, będą odbywać się w formule zdalnej.

Materiały prasowe / MARCIN OLIVA SOTO

Nauka przez całe życie

Coraz więcej osób po rozpoczęciu kariery zawodowej zapisuje się na studia podyplomowe i MBA, by zdobyć nową wiedzę, dodatkowe kwalifikacje, w trosce o własny rozwój osobisty, a także po to, by zyskać wartościowe kontakty, zgodnie z zasadą „lifelong learning”, czyli nauki i zdobywania nowych kwalifikacji przez całe życie.

Koźmiński oferuje ponad 70 kierunków studiów podyplomowych pozwalających zdobyć unikatowe specjalności lub nowy, poszukiwany na rynku pracy zawód, związany choćby z zastosowaniami sztucznej inteligencji, rozwiązań chmurowych albo big data. Nieustannie dużym zainteresowaniem cieszą się tradycyjne kierunki związane z finansami i księgowością, zarządzaniem marketingowym, kadrami i płacami oraz CSR. Nie brakuje chętnych na studia podyplomowe związane z szeroko rozumianym rozwojem osobistym, np. coaching profesjonalny – metody i praktyka, Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe, psychologia biznesu dla menedżerów, Akademia Kompetencji Menedżera, pozytywna organizacja – well-being (dobrostan) i zdrowie w miejscu pracy. Praktyczne studia dla osób planujących rozwój własnych biznesów, jak handel elektroniczny czy marketing internetowy, cieszą się niesłabnącą popularnością. Są też kierunki kształcące specjalistów w ściśle określonej technologii, takie jak Salesforce CRM i Marketing Automation, HR Business Partner, Frontend Development z React.

Od października oferta wzbogaci się o kilka nowości. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem organizacji na menedżerów potrafiących zarządzać zgodnie z metodyką SCRUM uczelnia przygotowała także kierunek zwinne przywództwo, którego celem jest wskazanie nowej perspektywy roli menedżerów i podejścia do zarządzania w nowoczesnej organizacji, opartego o koncepcję samoorganizujących się, autonomicznych zespołów.

Pandemia koronawirusa, określana także mianem „czarnego łabędzia”, pokazała, że coraz bardziej pożądane na rynku pracy są umiejętności adaptacji do zmian w okresie cyfrowej transformacji, a także zarządzania zespołami rozproszonymi pracującymi w wirtualnym środowisku. W ich nabyciu mogą pomóc studia online na kierunku zarządzanie rozwojem i zmianą ścieżki kariery – Career Advisory lub People & Organization Development in the Age of AI and Digital Workplace. Zatrudnionych w sektorze logistyki ALK zaprasza na kierunek zarządzanie transportem lądowym w okresie transformacji cyfrowej, specjalistów z IT – na GFT&Google Cloud – rozwiązania chmurowe w praktyce, a marketerów – na Performance Marketing w Internecie. Dwa ostanie kierunki są prowadzone online.

W dobie rosnącego znaczenia dbałości o środowisko i ekologię powstał kierunek Zasady Zrównoważonego Rozwoju dla Biznesu, skierowany do osób odpowiedzialnych za wdrażanie i przestrzeganie prawa oraz zasad ochrony środowiska i mechanizmów ekonomicznych na rzecz ochrony klimatu.

Integracja

Społeczność Akademii Leona Koźmińskiego tworzą nie tylko studenci, słuchacze studiów podyplomowych i MBA oraz pracownicy naukowi i administracyjni. Zasila ją grono liczące prawie 60 tys. absolwentów uczelni, z których wielu jest u szczytu kariery zawodowej. Wszyscy chętnie uczestniczą w życiu akademickim oraz wydarzeniach biznesowych. Absolwenci ALK pracują jako menedżerowie, finansiści i prawnicy. Prowadzą własne firmy, startupy, fundacje w kraju i za granicą. Niezależnie od tego, czy są liderami u szczytu kariery, specjalistami w korporacjach czy wolontariuszami, łączy ich jedno – zmieniają świat na lepszy z pełnym zaangażowaniem, kreatywnością i etyczną postawą.

Więcej o uczelni TUTAJ: http://bit.ly/kozminski_2021

Materiały prasowe