Wiceminister edukacji Joanna Berdzik tłumaczy, że dofinansowanie na zakup podręcznika dostanie ta rodzina, gdzie dochód na członka nie przekracza 539 złotych. program zakłada też możliwość przekazania 5 procent środków dla osób, które tego kryterium nie spełniają, ale znajdują się w trudnej sytuacji losowej. 

Dofinansowanie skierowane jest przede wszystkim do uczniów klasy II, III i VI szkoły podstawowej i III klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Mogą z niego korzystać też uczniowie z różnymi stopniami upośledzenia. Kwota dofinansowania wynosi od 175 do 770 złotych. 

Aby ubiegać się o to dofinansowanie, należy udać się do dyrektora szkoły i złożyć specjalny wniosek i dołączyć do niego oświadczenie o dochodach. W tym roku na ten cel przeznaczono 156 milionów złotych. Resort edukacji zakłada, że z programu będzie mogło skorzystać prawie pół miliona uczniów.