Negujemy i odrzucamy propozycje MEiN, natomiast chcemy rozmawiać o rzeczywistym podniesieniu wynagrodzeń nauczycieli i rzeczywistym wspólnym budowaniu prestiżu tego zawodu - powiedział we wtorek prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.

Jak powiedział Broniarz, ZNP chce rozmawiać o rzeczywistym podniesieniu uposażeń nauczycieli, o wspólnej budowie prestiżu tego zawodu nie ograniczając się tylko i wyłącznie do kwestii materialnych, ale także odnosząc się do całości polityki edukacyjnej państwa.

"Chcemy także mówić o tym, że jeżeli ten zawód ma być atrakcyjny, to on musi zawierać w sobie te elementy składowe, które absolwentów wyższych uczelni przyciągną do tego zawodu. A na pewno nie przyciągnie ich do zawodu budowanie prestiżu w odniesieniu do płacy minimalnej" - ocenił szef ZNP.

Broniarz zastrzegł, że o tym, z jakiego źródła będą pochodziły wzrosty wynagrodzeń będzie wiadomo dopiero w czerwcu. "Wtedy wpłynie do RDS projekt budżetu państwa na rok 2022. Jeżeli bowiem MEiN zakłada, że wzrost wynagrodzeń nauczycieli będzie dokonywał się poprzez przesunięcia między poszczególnymi komponentami tego wynagrodzenia, to - jak nauczyciele wyliczyli - rzeczywiste wzrosty netto będą wynosiły kilka czy kilkanaście złotych" - zaznaczył.

Zdaniem Broniarza, niepokojące jest, że "w Nowym Ładzie dla Polski prawie w ogóle nie ma mowy o edukacji, o wspólnym budowaniu prestiżu nauczyciela, nie ma mowy o tym, że edukacja jest takim celem strategicznym tego państwa i warto w nią inwestować".

"Negujemy i odrzucamy propozycje MEiN, natomiast chcemy rozmawiać, do tych rozmów jesteśmy gotowi, tutaj w tym dwuosobowym składzie reprezentującym ZNP, o rzeczywistym podniesieniu wynagrodzeń nauczycieli i rzeczywistym wspólnym budowaniu prestiżu tego zawodu" - podkreślił Broniarz.

We wtorek odbędzie się spotkanie Zespołu ds. Statusu Zawodowego Pracowników Oświaty z ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem.

11 maja minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek poinformował o przesłaniu do stron zespołu do spraw statusu zawodowego nauczycieli propozycje kierunkowe do rozmów. Podkreślił, że są to propozycje, a nie "żadne decyzje", a dyskusja na ich temat ma się rozpocząć 18 maja na spotkaniu zespołu.

W propozycjach MEiN znalazło się m.in. zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego nauczycieli, powiązanie systemu ich wynagrodzeń z płacą minimalną i podwyższenie pensum nauczycieli.

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" odrzuciła w całości przesłany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki "Materiał wyjściowy do dyskusji w ramach dalszych prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty".

W komunikacie zaznaczono, że materiał ten nie uwzględnia głównego postulatu "Solidarności", dotyczącego powiązania wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.