Ministerstwo Edukacji i Nauki wprowadzi zmiany w regułach ubiegania się o stypendia. Zabiega o włączenie projektu nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 478, dalej p.s.w.n.) do tzw. tarczy prawnej, nad którą pracuje resort rozwoju.
Obecnie każda uczelnia sama decyduje, jaki próg dochodu uprawnia do pobierania świadczeń socjalnych. Ustalając go, musi się zmieścić w widełkach, które ustala MEiN. Może wskazać kwotę w przedziale od 686,4 zł do 1051,7 zł miesięcznie na osobę w rodzinie (stawki podlegają waloryzacji raz na trzy lata).