W Dzienniku Ustaw opublikowano w czwartek rozporządzenie, zgodnie z którym opieka i zajęcia edukacyjne w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów są zawieszone do 18 kwietnia. Wyjątkiem jest sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych.

Dotychczasowe rozporządzenie MRiPS przewidywało, że funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów będzie ograniczone do 11 kwietnia. W związku z sytuacją epidemiczną okres ten został jednak wydłużony o kolejny tydzień, a więc do 18 kwietnia – nowelizacja w tej sprawie została opublikowana w czwartek.

Ograniczenie funkcjonowania tych instytucji polega na zawieszeniu sprawowania opieki oraz prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych.

W rozporządzeniu zaznaczono, że wyjątkiem jest sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej). Na to dyrektor placówki ma obowiązek wyrazić zgodę.

Czasowe ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 jest równoznaczne z zamknięciem żłobka lub klubu dziecięcego lub niemożnością sprawowania opieki przez dziennego opiekuna.

W czwartek opublikowano także rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wydłużenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 25 kwietnia. Zasiłek ten będzie przyznawany na dotychczasowych zasadach.