– Uczelnie zawodowe zapewniają szeroką ofertę kształcenia praktycznego na potrzeby rynku pracy. Nazwa „akademia praktyczna” pozwoli je wyróżnić, a jednocześnie podkreśli charakter prowadzonych studiów, wskazując na ich praktyczny profil. Dzięki temu zwiększy się rozpoznawalność tej grupy placówek na rynku edukacyjnym – uzasadnia potrzebę zmian Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Konieczne warunki