Środowiska związane z oświatą niepubliczną postulują zmiany w zakresie przepisów dotyczących kontroli dotacji, ponieważ obecnie często czują się niesprawiedliwie tratowane przez lokalne władze. Czy słusznie?

Obecnie samorządy dotują oświatę niepubliczną na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Założenie szkoły lub przedszkola niepublicznego jest również regulowane ustawowo. To, czy na danym terenie powstanie szkoła lub przedszkole niepubliczne, nie zależy od samorządu. Lokalny włodarz nie może w żaden sposób tego zablokować, a wartość dotacji, jaką musi przekazywać, jest uregulowana ustawowo. Rodzi to czasem frustrację władz gminy czy powiatu, która objawia się nadmiernymi restrykcjami podczas kontroli wykorzystania dotacji. To jedyny obszar, w którym samorząd może się poruszać względnie swobodnie. Niestety przepisy dotyczące wydatkowania dotacji są bardzo ogólne i pozwalają na różne interpretacje. Skutecznie odebrana podczas kontroli dotacja stanowi dochód budżetu gminy czy powiatu, co dodatkowo wpływa na niską ocenę obecnego usytuowania systemu kontroli wykorzystania dotacji.