Pakiet wolności akademickiej został w ubiegłym tygodniu pozytywnie zaopiniowany przez Komitet Stały Rady Ministrów – poinformował w poniedziałek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. "Będzie niebawem w Sejmie, Senacie" – dodał szef MEiN.

Czarnek pytany był w poniedziałek w TV Trwam o to, jak przebiegają prace nad pakietem wolności akademickiej.

Minister edukacji i nauki przedstawił pakiet wolnościowy (nazywany też pakietem wolności akademickiej) w pierwszej połowie grudnia ub.r. To projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która ma wprowadzać zmiany prawne gwarantujące nauczycielom wolność nauczania, wolność słowa i wolność badań naukowych.

"Pakiet wolności akademickiej jest pod obradami Rady Ministrów. W ubiegłym tygodniu było spotkanie zespołu stałego komitetu Rady Ministrów. Został on tam pozytywnie zaopiniowany. Więc myślę, że na kolejnych posiedzeniach Sejmu będzie już podlegał weryfikacji w Sejmie, będzie pod obradami wysokiej izby poselskiej, później w Senacie i jestem przekonany, że pan prezydent również przychyli się do naszych wniosków, a wnioski są bardzo proste" – powiedział Czarnek.

"Mój obserwator z ramienia Ministerstwa Edukacji i Nauki był na procesie pani prof. Ewy Budzyńskiej na Uniwersytecie Śląskim. Procesie dotyczącym odpowiedzialności dyscyplinarnej za głoszenie prawdy o rodzinie. To, co usłyszał tam, na tej rozprawie 9-godzinnej, sposób zachowywania się osób, które oskarżają panią prof. Budzyńską, jest po prostu czymś, czego nie znamy w naszej cywilizacji, w naszej kulturze. I dlatego absolutnie trzeba przerwać tę absurdalną rzecz, która na uniwersytetach występuje" – wskazał minister.

"Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje każdemu, w tym również osobie, która jest naukowcem – każdy jest każdy, tam nie ma wyłączenia naukowców – gwarantuje każdemu prawo do swobodnego wyrażania swoich przekonań światopoglądowych, filozoficznych i religijnych także w życiu publicznym. Jednoznaczny przepis Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dlaczego się tego nie przestrzega na uczelniach wyższych? No, ponieważ nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć, bo nie są w stanie zrozumieć władze niektórych uczelni, to trzeba to natychmiast przerwać" – mówił Czarnek.

"Dlatego pakiet wolności akademickiej jest już pod obradami Rady Ministrów, będzie niebawem w Sejmie, Senacie. I mam nadzieję, że przerwiemy coś, co jest absolutnie skandaliczne na polskich uczelniach" – dodał szef MEiN.

Pakiet przewiduje między innymi obowiązek poinformowania nauczyciela akademickiego o poleceniu rozpoczęcia prowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego jego osoby. Nauczyciele mają uzyskać możliwość skierowania zażalenia do komisji dyscyplinarnej przy ministrze, jeśli postępowanie dotyczy wyrażania przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych.

Pakiet przewiduje też, że nauczyciel akademicki nie może zostać zawieszony na etapie postępowania wyjaśniającego.

Resort nauki informuje również, że istotnym założeniem dokumentu jest umorzenie wszystkich wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów postępowań wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych, które dotyczą wyrażania przez nauczycieli akademickich przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych.