Klasy o profilu cyberbezpieczeństwo mają działać pod września pod patronatem MON – przypomina Biuro ds. Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej. Pilotaż programu ma ruszyć w 16 szkołach, klasy będą liczyć 10-15 uczniów.

Powołanie klas o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne to część programu Cyber.mil.pl mającego zwiększyć bezpieczeństwo państwa i obywateli w cyberprzestrzeni.

"Od przyszłego roku szkolnego pod patronatem MON 16 szkół z całej Polski rozpocznie program pilotażowy. W pakiecie kandydat ma zapewnione doskonałe warunki nauczania, unikalny program oraz gwarancje rozwoju zawodowego po ukończeniu szkoły" – zapewniło biuro programu Zostań żołnierzem, które odpowiada także za program utworzenia tych specjalistycznych klas. Nadzór merytoryczny sprawują Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz Wojskowa Akademia Techniczna.

Program zakłada kształcenie uczniów w zakresie informatyki z uwzględnieniem zagadnień dotyczących cyberbezpieczeństwa, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa państwa. Program "CYBER.MIL z klasą" będzie prowadzony przez trzy pierwsze lata nauki w danym typie szkoły (licea i technika).

Klasa może liczyć nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15 uczniów. Program nauczania obejmie podstawy i historię kryptografii, podstawy algorytmiki, podstawy cyberbezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji. Uczniowie zdobędą wiedzę z obszaru współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych.

Przewidziane są zajęcia teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnych systemów operacyjnych i pakietów obliczeń symbolicznych; zajęcia zdalne w formie e-learningu, wizyty studyjne w jednostkach MON, instytutach naukowych oraz firmach z branży ceberbezpieczeństwa.

Wsparcia finansowego na zakup sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych, licencji i oprogramowania oraz usług internetowych udzieli MON. Celem programu jest wykształcenie potencjalnych kandydatów na żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych RP, w tym szczególnie do tworzonych wojsk obrony cyberprzestrzeni.