Reklama

O środkach skierowanych dla uczelni niepublicznych MEiN poinformowało w czwartek na swojej stronie internetowej. Kwota w wysokości 10 mln zł ma wesprzeć proces nauczania zdalnego w czasie pandemii koronawirusa. Uczelnie mogą przeznaczyć przyznane środki m.in. na zakup oprogramowania, sprzętu (m.in. laptopów, tabletów, serwerów, modemów), wynagrodzenia dla osób odpowiedzialnych za wsparcie wykładowców i studentów w kwestii zajęć online) oraz na szkolenia dla nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia. Według szacunków resortu ze wsparcia skorzysta około 100 uczelni niepublicznych.

O środki mogą ubiegać się uczelnie, które w latach 2018–2020 nie otrzymały negatywnej oceny jakości kształcenia na żadnym z prowadzonych kierunków studiów i takie, które kształciły co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych. Wysokość wsparcia dla danej uczelni uzależniona będzie od liczby studentów studiów stacjonarnych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MEiN: www.mein.gov.pl.

Wsparcie finansowe na zakup narzędzi do zdalnego nauczania otrzymały również wszystkie uczelnie publiczne nadzorowane przez Ministra Edukacji i Nauki oraz uczelnie niepubliczne finansowane na zasadach uczelni publicznych. O wyasygnowaniu na ten cel 55 mln zł informował pod koniec grudnia ub. r. szef resortu edukacji i nauki Przemysław Czarnek.