Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na polskich uczelniach wyższych studiowało pod koniec 2012 roku ponad 1,67 mln osób. Niemal 60 proc. tej liczby stanowiły kobiety. Najwięcej osób wybierało kierunki związane z naukami społecznymi, gospodarką i prawem. Najmniej osób kształciło się na studiach rolniczych.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na polskich uczelniach wyższych studiowało pod koniec 2012 roku ponad 1,67 mln osób. / shutterstock

Zdecydowana większość studentów pobierała naukę na uczelniach państwowych - w szkołach wyższych niepublicznych kształciło się nieco ponad 27 proc. z nich. W obu rodzajach szkół większość stanowiły kobiety. Na uczelniach publicznych było ich 57 proc., natomiast na niepublicznych ten odsetek był nieco wyższy i wyniósł 62 proc.

Studenci szkół wyższych według typu szkół i trybu studiów / Inne
Reklama

Większość studentów uczyła się w trybie stacjonarnym. GUS podaje, że na koniec listopada 2012 roku było ich ponad 970 tysięcy wobec 706 tysięcy studentów kształcących się w trybie niestacjonarnym.

Studenci uczelni publicznych według kierunków / Inne

Wśród osób studiujących na uczelniach publicznych najliczniejszą grupę stanowili studenci na kierunkach związanych z naukami społecznymi, gospodarką i prawem – było ich niemal 30 proc.

Mniej licznie były reprezentowane kierunki techniczne oraz związane z przemysłem i budownictwem, na których uczyło się 21 proc. studentów uczelni publicznych.

Kierunki związane z naukami społecznymi, gospodarką i prawem były również najchętniej wybieranymi kierunkami na uczelniach niepublicznych. Studenci kształcący się na tych kierunkach stanowili aż 48 proc. wszystkich uczących się na uczelniach niepublicznych.

Oprac. AB na podstawie materiałów Sedlak&Sedlak