Minister edukacji i nauki w Programie Pierwszym Polskiego Radia pytany był, czy są takie szkoły, którym przed poniedziałkowym powrotem uczniów klas I-III nie udało się wdrożyć zaleceń sanitarnych lub wdrożyły je częściowo.

Jak wyjaśnił, w większości przypadków udaje się to w stu procentach, ale są też takie placówki, gdzie nie da się wprowadzić niektórych rozwiązań. „Generalnie nigdzie nie ma żadnych przeszkód w przyjęciu dzieci do szkół przy zastosowaniu choćby minimum tych warunków sanitarnych” – podkreślił.

Czarnek wskazał, że priorytetowe zalecenia dotyczą wietrzenia klas, dezynfekcji, noszenia maseczek w częściach wspólnych i dystansu społecznego. Te dotyczące organizacji zajęć czy ograniczenia pracy nauczyciela do jednej klasy są, jak tłumaczył, realizowane w miarę możliwości.

Reklama

Minister poinformował także, że do resortu edukacji i nauki codziennie do godz. 13 będą spływać informacje szczegółowe na temat wszystkich placówek oświatowych, które wróciły do nauczania stacjonarnego. „Informacje szczegółowe na temat zachorowań wśród nauczycieli, ale też na temat frekwencji uczniów” – zaznaczył.

Jak dodał, te informacje będą poddawane wnikliwej analizie, by móc podejmować dalsze decyzje w zakresie funkcjonowania szkół. „Nie jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć, że nauka stacjonarna będzie trwała na pewno przez następny miesiąc albo przez następne dwa miesiące. My jesteśmy w stanie powiedzieć, że dołożymy wszelkich starań, ażeby tak było. Natomiast jak będzie, będzie decydował rozwój pandemii koronawirusa” – powiedział Czarnek.

Pytany w internetowej części rozmowy o powrót kolejnych roczników, podkreślił, że zależy to od rozwoju pandemii i odpowiedzialności społeczeństwa. "Mamy stabilizację tego poziomu zachorowań, jeśli ta stabilizacja się będzie utrzymywała, to będzie również szansa na to, żeby rozmawiać o powrocie do szkół kolejnych roczników, zwłaszcza ósmoklasistów i maturzystów" - zaznaczył

Naukę stacjonarną dla uczniów klas I-III szkół podstawowych przywrócono w poniedziałek po feriach. Uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych i ze szkół ponadpodstawowych po feriach kontynuują naukę zdalną. Zajęcia stacjonarne dla nich zawieszono do 31 stycznia 2021 r.

Ze względu na sytuację epidemiczną zajęcia stacjonarne dla wszystkich uczniów klas I-III w całym kraju zawieszono od 9 listopada. W ich miejsce wprowadzono edukację zdalną. Uczniowie klas starszych przeszli na edukację zdalną dwa tygodnie wcześniej – od 26 października.