"U-Multirank" nie tworzy tabeli 100 "najlepszych" uniwersytetów , a jedynie umożliwia porównanie różnych instytucji pod kątem 30 wskaźników. Dotyczą one m.in. kształcenia, zaangażowania w sprawy regionu czy umiędzynarodowienia uczelni

Zdaniem unijnej komisarz ds. edukacji Androulla Vassiliou, "U-Multirank" jest jedyną w swoim rodzaju bazą informacji dla przyszłych studentów, bardziej kompleksową i szczegółowszą niż dotychczas dostępne rankingi. "Jedną z mocnych stron tego rankingu jest to, że użytkownicy sami mogą zdecydować, które wskaźniki są dla nich ważne i sami stworzyć własny, spersonalizowany ranking" - powiedziała Vassiliou.

Zgodnie z "U-Multirank" polskie uczelnie są słabo oceniane np. pod względem liczby publikacji badawczych, dobrze zaś pod względem liczby absolwentów, którzy w regionie danego uniwersytetu znaleźli pierwszą pracę. Szczegóły na stronie http://www.umultirank.org