Resort nauki planuje śledzić losy zawodowe absolwentów szkół wyższych. Będzie gromadził dane o ich zatrudnieniu, regionie pracy czy wysokości zarobków. Informacje te otrzyma z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.Zdaniem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) konieczne jest wypracowanie mechanizmów, które zabezpieczą możliwość nieuprawnionego przejęcia wrażliwych informacji o absolwentach.

– Są nimi również funkcjonariusze służb specjalnych, a ich dane podlegają ochronie – wskazuje Kazimierz Mordaszewski, zastępca szefa ABW.
W projekcie nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym brakuje takich precyzyjnych rozwiązań.

Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) wnioskuje także, aby do systemu informacji o szkolnictwie wyższym POL-on nie były przesyłane dane o studentach, którzy są funkcjonariuszami służb państwowych.

Więcej w jutrzejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej.