Rzecznik ministerstwa przesłał oświadczenie, w którym pisze, że takie rozwiązanie jesonieczne, ponieważ do tej pory Prezydent nie mógł odebrać tytułu profesorskiego w  przypadku stwierdzenia przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów nieważności postępowania w sprawie nadania tego tytułu.

Przygotowywaną przez ministerstwo nowelizację ustawy oprotestowała Krajowa Sekcja Nauki NSZZ Solidarność, która uznała tą kompetencję za "niebezpieczną".

Obecnie tytuł profesora nadaje Prezydent RP po zatwierdzeniu przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów wniosku uczelni macierzystej w sprawie nadania tytułu naukowego. Tytuł ten jest przyznawany w Polsce dożywotnio.