Czołówkę najbardziej obleganych polskich uczelni ponownie zdominowały politechniki, cały czas rośnie też popularność "kierunków zamawianych" - wynika z przedstawionego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podsumowania rekrutacji na studia w roku akademickim 2012/2013. Tegoroczną listę najczęściej wybieranych kierunków studiów otwiera informatyka, która zanotowała jeden z najwyższych skoków popularności.

Informatyka wcześniej dominowała w tegorocznym konkursie na tzw. kierunki zamawiane, a jeżeli dodamy do tego sukcesy studentów informatyki z Polski w konkursach międzynarodowych to informatyka właśnie okaże się najszybciej rozwijającym się kierunkiem studiów w naszym kraju. W zeszłym roku wybrało ją 27 625 kandydatów, w tym już 30 639.

- Cieszę się, że prowadzona przez nas długofalowa promocja kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki przynosi coraz lepsze efekty - podkreśla minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka. - Program kierunków zamawianych, projakościowy system finansowania uczelni, coraz atrakcyjniejsze programy stypendialne i konkursy dla szkół wyższych wpływają pozytywnie na ofertę kształcenia na polskich uczelniach, ale przede wszystkim na dokonywany przez młodych ludzi wybór studiów - dodaje minister Kudrycka.

Reklama

Poza informatyką rosnącą popularnością cieszą się takie kierunki jak automatyka i robotyka, energetyka, biotechnologia, czy zarządzanie i inżynieria produkcji. Umacnia się zatem trend wzrostu popularności kierunków ścisłych i technicznych, co jest m.in. efektem działań MNiSW ukierunkowanych na wspieranie kierunków studiów kluczowych dla rozwoju gospodarczego. Zmieniająca się dzięki temu na korzyść struktura kształcenia pozytywnie wpłynie na sytuację na rynku pracy.

- Młodzi ludzie przy wyborze studiów coraz elastyczniej reagują na rosnące wymagania pracodawców - podkreśla prof. Kudrycka. - Szukają rzetelnej wiedzy i umiejętności, które pozwolą im na satysfakcjonujący rozwój zawodowy. Są też coraz bardziej świadomi globalnych tendencji, które wpłyną na kształt gospodarki w przyszłych latach. To bardzo pozytywna zmiana, na którą pracowaliśmy od dobrych kilku lat - dodaje minister.

Reklama

Kandydaci chętnie składali też swoje dokumenty na kierunki humanistyczne, które wyposażą ich w duży zakres umiejętności praktycznych. W czołówce najczęściej wybieranych studiów nadal mocno trzymają się zarządzanie oraz prawo. Zwłaszcza ten ostatni kierunek znacznie poprawił swoje wyniki w porównaniu z rokiem poprzednim.

Spadek zainteresowania dotknął z kolei te kierunki, których absolwenci są już silnie reprezentowani na rynku pracy. Zmiana koniunktury na rynku budowlanym nie pozostała bez wpływu na popularność kierunku budownictwo. Z pierwszego miejsca w ubiegłorocznym rankingu spadł on na czwartą pozycję.

W pierwszej piątce najbardziej obleganych uczelni są aż cztery politechniki - Warszawska, Gdańska, Poznańska i Łódzka. Uczelnie techniczne okazały się też najchętniej wybieranym przez kandydatów typem uczelni, tuż za nimi znalazły się uczelnie rolnicze, które wyprzedziły w rankingu popularności uniwersytety i uczelnie wychowania fizycznego.

Politechnika Warszawska piąty rok z rzędu obroniła miano najbardziej obleganej uczelni w kraju - na każde wolne miejsce na studiach przypadało tam 8,9 kandydata (w roku 2009 - 8, w 2010 - 8,6, a w 2011 - 8,7). Łącznie o przyjęcie na studia na Politechnice Warszawskiej starało się ponad 57 tys. kandydatów z całej Polski, w porównaniu do ubiegłorocznych 54 tysięcy.

Wśród uczelni niepublicznych najczęściej wybieranych przez maturzystów wybierających się na studia stacjonarne znalazła Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie (2061 kandydatów), która obroniła swoje miejsce sprzed roku. Najwięcej kandydatów (3946 osób) na studia w trybie niestacjonarnym miała w tym roku Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, która awansowała z zeszłorocznego trzeciego miejsca. Łącznie w roku akademickim 2011/2012 przyjęto na studia 549 443 osób, w tym 416 333 na uczelnie publiczne i 133 110 osób na uczelnie niepubliczne.