Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że obecnie - zgodnie z ustawą o systemie oświaty - z wychowania przedszkolnego mogą korzystać dzieci, które skończyły dwa i pół roku. "Wielu rodziców chce mieć szansę zapisania do przedszkola dzieci młodszych - dwuletnich. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom MEN zaproponowało, aby - na wniosek rodziców - dyrektor placówki wychowania przedszkolnego mógł przyjąć dziecko, które ukończyło dwa lata, jeśli uzna, że będzie w stanie zapewnić mu odpowiednie warunki opieki" - napisano w komunikacie umieszczonym we wtorek na stronie internetowej resortu edukacji.

Według MEN, kilkadziesiąt tysięcy rodziców co roku korzysta z możliwości zapisania swoich dwuipółletnich dzieci do przedszkoli. W roku szkolnym 2011/2012 edukację przedszkolną rozpoczęło 26 tysięcy dzieci w tym wieku. Odbywa się ona pod warunkiem zgody dyrektora placówki wychowania przedszkolnego, który każdorazowo ocenia, czy jego przedszkole jest w stanie zapewnić właściwą opiekę i edukację konkretnemu dwuipółletniemu dziecku.

Zgodnie z przygotowywanym projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty, którego założenia przedstawił resort edukacji, od przyszłego roku szkolnego rząd rozpocznie przekazywanie gminom dotacji na przedszkola, która tylko w okresie czterech miesięcy (od września do grudnia 2013 r.) wyniesie 320 milionów złotych. W kolejnych latach natomiast będzie znacząco wzrastać i wyniesie: w 2014 r.- 1,148 mld zł, w 2015 r. - 1,703 mld zł, w 2016 r. - 1,747 mld zł.

"Te środki pomogą gminom zapewnić miejsce dla większej liczby dzieci tak, aby docelowo w 2016 roku z edukacji przedszkolnej mogło korzystać każde dziecko w wieku 3-5 lat. Dodatkowo, w przypadku gdyby rodzic chciał umieścić w przedszkolu dziecko dwuletnie, dyrektor będzie mógł wyrazić na to zgodę" - zaznaczono w komunikacie.