Płace na uczelniach w 2013 roku wzrosną średnio o 9,14 proc. Do 2015 roku nastąpi 30-procentowy wzrost płac - zapewniła minister nauki Barbara Kudrycka w liście do środowiska akademickiego.

Szefowa resortu nauki przypomniała, że uczelnie przechodzą poważne reformy spowodowane ubiegłorocznymi zmianami w prawie. Według niej zmiany te są szansą przede wszystkim na podniesienie jakości kształcenia i badań.

"Wprowadzane zmiany pozwalają kadrze akademickiej autonomicznie tworzyć nowe kierunki i programy studiów, które będą odpowiedzią na nieustannie rozwijającą się wiedzę oraz na oczekiwania rynków pracy. Programy kształcenia mogą być układane wspólnie z wybitnymi przedstawicielami pracodawców, a mechanizmy komercjalizowania wyników innowacyjnych badań przyczyniać się do rozwoju gospodarki" - napisała Kudrycka w liście opublikowanym z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego .

Dodała, że jednym z elementów reformy jest podniesienie płac na uczelniach i finansowa motywacja dla najlepszych szkół wyższych.

"Płace na uczelniach w 2013 roku wzrosną średnio o 9,14 procent. A w kolejnych latach podwyżki zostaną utrzymane na takim poziomie, aby do 2015 roku uzyskać 30-procentowy wzrost płac (w stosunku do roku 2011 - PAP). Ponadto w nowym roku akademickim - i w następnych - wyróżniające się jednostki naukowe będą mogły korzystać z wprowadzonej reformą dotacji projakościowej na najlepsze kierunki i programy studiów oraz przełomowe badania prowadzone w Krajowych Naukowych Ośrodkach Wiodących" - napisała minister nauki.

Przypomniała też o prawach studentów. Chodzi np. o bezpłatny dostęp do podstawowych usług edukacyjnych takich jak egzaminy. Uczelnie są też zobowiązane do podpisywania ze wszystkimi nowymi studentami umów, w których zagwarantowany będzie stały z góry uzgodniony cennik usług dodatkowych (np. powtarzanie niezaliczonych zajęć).

"Uczelnie powinny (...) honorować Kartę Praw Studenta, którą wraz ze mną w imieniu wszystkich rektorów podpisał przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Nie jest wskazane, by realizując swoją misję, stosowały wobec studentów politykę fiskalną i obciążały ich dodatkowymi opłatami" - podkreśliła.

Minister życzyła powodzenia w nowym roku akademickim władzom uczelni, wykładowcom i studentom oraz wszystkim pracownikom administracji uczelni. "Niech ten nowy rok akademicki 2012/2013 wszystkim nam przyniesie poczucie dobrze wykonanych zadań i obfituje w sukcesy oraz przełomowe osiągnięcia naukowe, które przyczynią się do wzmocnienia pozycji polskich uczelni i nauki" - napisała.

We wcześniej zamiesczonym w internecie filmie Kudrycka składała specjalne życzenia studentom. "Przed wami nowy rok akademicki. Chciałabym, by był to rok, w którym wasze twórcze aspiracje będą w pełni realizowane, a wasze prawa w pełni przestrzegane. Dobre programy studiów, kompetentni wykładowcy, rzetelna pomoc przy twórczej pracy, dostęp do laboratoriów to wasze prawa i zobowiązania waszych uczelni" - powiedziała.