Szkoła, by być dobrą, potrzebuje sprzymierzeńców, potrzebuje pomocy i inspiracji z zewnątrz; taką pomocą i inspiracją są dla niej organizacje pozarządowe - mówiła w czwartek minister edukacji Krystyna Szumilas podczas gali IV edycji konkursu "Otwarta szkoła".

Konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej "Otwarta szkoła" ma promować model szkoły kształtującej w uczniach otwartą, prospołeczną postawę i wspierać ich aktywność obywatelską. Wraz ze szkołami i przedszkolami nagradzani są ich partnerzy - organizacje pozarządowe, uczniowskie, rodzicielskie.

"Szkoła, by wychować świadomego obywatela, obywatela, który jest przygotowany do życia w demokratycznym społeczeństwie, obywatela otwartego na pomoc drugiemu człowiekowi, obywatela świadomego swoich praw i obowiązków, potrzebuje współpracy z organizacjami pozarządowymi, potrzebuje współpracy z ludźmi spoza szkoły" - powiedziała Szumilas. Minister podziękowała wszystkim organizacjom pozarządowym wspierającym szkoły i działającym na ich rzecz.

W konkursie nagrodzono łącznie, w czterech kategoriach, 12 projektów zrealizowanych przez placówki oświatowe wraz z ich partnerami. Przyznano też 12 wyróżnień.

I miejsce w kategorii "Edukacja obywatelska" otrzymały: Zespół Edukacyjny w Brójcach - Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków oraz Stowarzyszenie Chociszewo-Wspólna Przyszłość za projekt pt. "Azymut na wygraną".

I miejsce w kategorii "Edukacja globalna i międzykulturowa" przyznano I Liceum Ogólnokształcącemu im. Eugeniusza Romera oraz Fundacji Partners Polska za projekt pt. "Licealiści z Mathare Slums - Rabka Zdrój".

I miejsce w kategorii "Włączanie rodziców w życie szkoły" otrzymały: Przedszkole nr 3 oraz Klub Uczelniany AZS Politechnika Koszalińska za projekt pt. "Akademia Sportu".

W kategorii "Otwarte zarządzanie szkołą" I miejsce przyznano: Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka oraz Stowarzyszeniu "O uśmiech ucznia" przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka za projekt pt. "Kocham Cię, Błonie!".

W konkursie "Otwarta szkoła" promowany jest model szkoły, która w swoich działaniach wychowawczych i edukacyjnych dąży do kształtowania w uczniach otwartej i prospołecznej postawy oraz wspiera ich aktywność obywatelską, a także umiejętność pracy zespołowej. Konkurs służyć ma również wspieraniu współpracy między szkołami a ich partnerami i środowiskiem lokalnym.

Operatorem konkursu jest Fundacja Edukacja dla Demokracji, założona w 1989 roku z inicjatywy polskich działaczy opozycyjnych i pedagogów z American Federation of Teachers.