W rankingu organizowanym po raz pierwszy przez "Rzeczpospolitą" wydziały prawa były oceniane według trzech kryteriów: potencjału naukowego (pod uwagę brano m.in. liczbą grantów i uprawnienia habilitacyjne), jakości kształcenia (analizowano m.in. zdawalność na aplikacje i dostępność kadry) i współpracy z zagranicą. Łącznie we wszystkich trzech kategoriach wydziały mogły zdobyć maksymalnie 41 punktów.

I Ranking wydziałów prawa – pierwsza dziesiątka
1Uniwersytet w Białymstoku 32,5
2Uniwersytet Warszawski 30
3Uniwersytet Jagielloński 29,5
4Uniwersytet Wrocławski28
5Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu27,5
5Uniwersytet Gdański27,5
6Uniwersytet Łódzki 27
7Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 26
8Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 22,5
9Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni 21
10Uniwersytet Śląski w Katowicach 20,5


- Warto zwrócić uwagę, że każdą z kategorii wygrała inna uczelnia - piszą autorzy rankingu. - Nie ma zatem jednego zwycięzcy - podkreślają. 

Największy potencjał naukowy ma Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z najwyższą jakością kształcenia studenci spotykają się na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uniwersytet Warszawski może się natomiast pochwalić najlepszą współpracą z zagranicą. W I Rankingu Wydziałów Prawa uczestniczyło 20 z 33 uczelni prowadzących w roku akademickim 2011/12 studia na tym kierunku.